« powrót 15 kwietnia 2015

Inauguracja programu

W styczniu 2015 r. grupa trzynaściorga licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, wspierana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w Poznaniu rozpoczęła - w ramach współpracy z Wydziałową Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych UAM (która uzyskała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - uczestniczyć w programie Uniwersytet Młodych Wynalazców.

W styczniu 2015 r. grupa trzynaściorga licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, wspierana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w Poznaniu rozpoczęła - w ramach współpracy z Wydziałową Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych UAM (która uzyskała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - uczestniczyć w programie Uniwersytet Młodych Wynalazców. Wykonywany projekt nosi nazwę „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika.” W projekcie bierze udział grupa trzynaściorga licealistów z I Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie, wspierana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez użycie innowacyjnych narzędzi informatycznych w badaniach krajobrazowych i ekologicznych. Realizacja projektu ma na celu swoisty test przydatności środowiska GIS w modelowaniu przestrzeni życiowej ludzi i środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów będzie odkrycie nowych możliwości aplikacji informatycznych w badaniach środowiska na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym. W ramach projektu uczniowie podejmą próbę wykorzystania GIS w zaprojektowaniu układu sieci zadrzewień na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego celem podniesienia poziomu geo i bioróżnorodności w zdegradowanym krajobrazie rolnictwa towarowego. 

« powrót Drukuj