« powrót

Pielęgniarka szkolna

mgr Agata Szwarc

 Zapraszam uczniów do korzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych w każdą środę od 1430 do 1600

Agata Szwarc, pielęgniarka szkolna, dietetyk.

Godziny przyjęć

PONIEDZIAŁEK

7:00

11:00

WTOREK

7:00

15:00

ŚRODA

11:15

15:00

CZWARTEK

11:30

15:00

PIĄTEK

 7:00

15:00

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W GABINECIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

W I LO im. OSKARA KOLBERGA W KOŚCIANIE

 

DO SZKOŁY MOGĄ PRZYCHODZIĆ JEDYNIE OSOBY, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH INFEKCJĘ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

1.    W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń

2.    W gabinecie obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

a)  Do gabinetu należy zapukać i czekać na wezwanie – pielęgniarka szkolna otwiera drzwi i wpuszcza ucznia do gabinetu

b)  Po wejściu do gabinetu należy zdezynfekować dłonie

c)  Do gabinetu zaleca się, aby uczeń wchodził w maseczce lub przyłbicy – w przypadku wyraźnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych zasłonięcie ust i nosa jest niezbędne

d)  W gabinecie należy zająć miejsce wyznaczone przez pielęgniarkę szkolną

3.    Wykonywanie świadczeń profilaktycznych tzw. bilansów zdrowia i badań przesiewowych odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu terminu indywidualnie z uczniem  i rodzicem

4.    Kontakt z rodzicami uczniów zastąpiony zostanie w miarę możliwości kontaktem telefonicznym.

5.    Istnieje możliwość teleporady  w godzinach pracy gabinetu – telefon 726252990

6.    Kontakt z kadrą pedagogiczną i pracownikami szkoły zastąpiony zostanie w miarę możliwości kontaktem telefonicznym

7.    Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki

8.    Gabinet profilaktyczny na bieżąco będzie poddawany dezynfekcji

9.    Zaleca się, aby rodzice w czasie pobytu dzieci w szkole mieli aktywne telefony.

 

Profilaktyka grypy A/H1N1

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami regulowana jest przepisami zawartymi w ustawie  z dnia 12 kwietnia 2019roku – Dz. U.2019 poz. 1078

Opieka zdrowotna nad uczniami  jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia. Opieka ma na celu:

1.     Ochronę zdrowia uczniów

2.     Kształtowanie u uczniów postaw  zdrowotnych  oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele o których mowa, są realizowane przez:

1.     Działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobieganiu powstawaniu lub rozwojowi chorób ;

2.     Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3.     Edukację zdrowotną i promocję zdrowia;

4.     Udzielanie pierwszej pomocy.

Sprawujący  profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zobowiązani są do przestrzegania praw  pacjenta, zachowaniu w  tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów oraz poszanowaniu intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu złożonego w formie pisemnej do świadczącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

 

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: