Eskapady z Kolbergiem

01 grudnia 2022

„ O romantycznej przyrodzie i świecie historii”- humanistyczna wyprawa w XVIII i XIX wiek.

W dniu 23 listopada, klasa III c wraz z opiekunami profesor Karoliną Różczką i profesorem Piotrem Maluśkim wybrała się na wykład historyczno-literacki , który odbył się w Sali Śniadeckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Collegium Maius na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na wystawę grafik francuskich pod tytułem „Tryumf Koloru”.

(więcej)
18 listopada 2022

Gustav Flaubert - romantyk czy realista? 4d1 na humanistycznych rozdrożach..

W dniu 16 listopada, klasa maturalna IVd1 wraz z opiekunami profesor Karoliną Różczką i profesor Kingą Rzegocką-Stasiak wybrała się na wykład historyczno-literacki , który odbył się w Sali Śniadeckich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Collegium Maius na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej .

(więcej)
15 listopada 2022

Lokalna wyprawa! - 1f

Dnia dwudziestego ósmego października klasa 1f wraz z opiekunami, profesor Martyną Czudowską i profesorem Januszem Grupińskim udała się na jednodniową wycieczkę do Poznania.

(więcej)
03 listopada 2022

Wycieczka dydaktyczna - 1a!

We wtorek 11.10.2022r. pod opieką pani profesor Doroty Motały oraz pani profesor Małgorzaty Matysiak - Dudek, klasa 1a pojechała na wycieczkę dydaktyczną do Poznania.

(więcej)
02 listopada 2022

Nasz wspólny wyjazd - 1d!

Dnia 25 października 2022 roku, klasą 1D wybraliśmy się na wycieczkę integracyjną do Poznania.

(więcej)
10 października 2022

NIEZAPOMNIANY GDAŃSK

Ostatnią szkolną wycieczkę uczniowie klas: 4d1,4e1, 4a1, 4b1 spędzili w Gdańsku w znakomitej atmosferze wraz z niezawodnymi opiekunami.

(więcej)
06 października 2022

EINE REISE NACH BERLIN – WYCIECZKA DO BERLINA

Tegoroczna wycieczka do Poczdamu i Berlina przypadła w szczególnym momencie – 3 października to w Niemczech święto państwowe ustanowione z okazji zjednoczenia w 1990 roku.

(więcej)