« powrót 13 maja 2014

Program pomocy wybitnie zdolnym

I Ty możesz rozwinąć swoje pasje!

Rekrutacja uzdolnionych uczniów do programu pomocy wybitnie zdolnym

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
 
Każdego roku uczniowie wyróżniający się uzdolnieniami mają okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy – w zależności od swoich zainteresowań i pasji. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny. Fundusz pomaga też stypendystom finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Zachęcam wszystkich uczniów posiadających swoje pasje, uzdolnienia i pragnących je poszerzać do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji do programu dostępnymi na stronie: http://www.fundusz.org/program/rekrutacja

 

Karolina Morawska, psycholog szkolny

« powrót Drukuj

Czytaj również: