« powrót 01 maja 2022

Uwaga Maturzyści!

W dniu egzaminów maturalnych (4 – 20 maja 2022 r.) należy:

 

 

 

·      przybyć do szkoły w stroju galowym;

·      być obecnym w szkole o godzinie 8.00, 8.20 lub 13.00, 13. 20 zgodnie z harmonogramem wchodzenia do poszczególnych sal,

·      zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach,

·      zdającym nie może pożyczać materiałów  piśmiennych i przyborów od innych zdających,

·      każdy  zdający musi zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w wyznaczonych do tego miejscach,

·      podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora* itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko  dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

·      należy dezynfekować dłonie po wejściu do szkoły i sali egzaminacyjnej,

·      mieć ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,

·      przynieść ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego i podpisywania dokumentów (można korzystać tylko    z własnego długopisu),

·      PZN lub członek ZN losuje w  obecności zdającego numer stolika, przy których będzie zdający pracować,

·      szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w s. 4.

Absolwenci Z POPRZEDNICH LAT! postępują zgodnie z powyższymi procedurami, a paski kodowe odbierają po wejściu do szkoły w KANCELARII UCZNIOWSKIEJ.

« powrót Drukuj

Czytaj również: