« powrót 05 lipca 2022

Absolwenci Kolberga poznali wyniki matury 2022!

"Per aspera ad astra" jak mówi łacińska sentencja - przez ciernie do gwiazd, przez trudy, cierpienia do sukcesu.

5 lipca 2022 roku absolwenci KOLBERGA poznali wynik matury!

 

Zestawienie wyników pisemnego egzaminu maturalnego 2022

ZDAWALNOŚĆ I LO W KOŚCIANIE         POLSKA            WIELKOPOLSKA
licea ogólnokształcące 97,9%

84,0% 82,9%
wszystkie typy szkół 78,2% 77,8%

 Średnie wyniki i liczba zdających

PRZEDMIOT

POZIOM

LICZBA

ZDAJĄCYCH

ŚREDNI WYNIK  2022 - WSZYSTKIE TYPY SZKOÓŁ

I LO KOŚCIAN  

     POLSKA         WIELKOPOLSKA
JĘZYK POLSKI podstawowy 142 65% 54% 54%
rozszerzony 46 69% 55% 56%
MATEMATYKA podstawowy 142 76% 58% 56%
rozszerzony 58 38% 33% 29%
JĘZYK ANGIELSKI podstawowy 142 91% 76% 75%
rozszerzony 118 77% 63% 63%
JĘZYK NIEMIECKI rozszerzony 1 40% 52% 49%
BIOLOGIA rozszerzony 34 46% 43% 42%
CHEMIA rozszerzony 18 45% 37% 35%
FIZYKA rozszerzony 17 27% 37% 36%
GEOGRAFIA rozszerzony 43 49% 40% 39%
HISTORIA rozszerzony 16 46% 38% 37%
INFORMATYKA rozszerzony 12 42% 40% 40%
HISTORIA MUZYKI rozszerzony 1 38% 38% 31%

W KOLBERGU egzamin dojrałości pisało aż 142 uczniów - zdało 139 uczniów.


Wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu pisemnego, mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu i będą mogli uczestniczyć w rekrutacji na studia wyższe.

« powrót Drukuj

Czytaj również: