« powrót 16 września 2022

Kościański Uniwersytet Międzypokoleniowy

Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka" w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie przystępuje do realizacji projektu „Kościański Uniwersytet Międzypokoleniowy" w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +" na lata 2021-2025 – Edycja 2022.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania skierowane są do 25-osobowej grupy seniorów w wieku powyżej 60 r.ż., a także do 10-osobowej grupy młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Celem głównym jest tworzenie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych, a także upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych.

 Projekt realizowany jest do grudnia 2022 roku.

 Uczestnicy będą mieli możliwość wziąć udział w takich warsztatach jak:

- Międzypokoleniowe  Warsztaty Integracyjne,

- Międzypokoleniowy Wyjazd Integracyjno-Motywacyjny,

- Międzypokoleniowe Warsztaty Krawieckie,

- Spotkanie z CARITAS,

- Międzypokoleniowe Warsztaty Technologiczne,

- Warsztaty z psychologiem,

- Warsztaty „Trening umysłu",

- Warsztaty Gimnastyczne,

- Międzypokoleniowe Warsztaty Fotograficzne.

Zwieńczeniem warsztatów będzie Międzypokoleniowe Spotkanie Podsumowujące, w ramach którego zaprezentowane zostaną rezultaty działań projektowych.

Zainteresowani projektem mogą zgłaszać się do 16 września 2022 r. /rekrutacja może być przedłużona!!!)do Stowarzyszenia „Człowiek dla Człowieka" przy ul. Szczepanowskiego 1 w Kościanie lub pod numerem telefonu: 669 290 931.

« powrót Drukuj

Czytaj również: