« powrót 10 czerwca 2015

Zajęcia terenowe w TURWI

Zajęcia, organizowane przez zespół kierowany przez Pana dr. Macieja Nowaka, umożliwiają uczniom odkrywanie nowych możliwości aplikacji informatycznych w badaniach środowiska na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz doskonalą ich wiedzę i umiejętności przyrodnicze.

Grupa licealistów z KOLBERGA wspierana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, w ramach uczestnictwa w programie Uniwersytet Młodych Wynalazców, bierze udział w cyklicznych zajęciach na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu oraz w zajęciach terenowych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego.

Realizacja projektu: „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika” ma na celu swoisty test przydatności środowiska GIS w modelowaniu przestrzeni życiowej ludzi i środowiska naturalnego. Uczniowie odkrywają nowe możliwości aplikacji informatycznych w badaniach środowiska na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz doskonalą swoją wiedzę i umiejętności przyrodnicze.

Zajęcia, organizowane przez zespół kierowany przez Pana dr. Macieja Nowaka, umożliwiają uczniom odkrywanie nowych możliwości aplikacji informatycznych w badaniach środowiska na przykładzie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz doskonalą ich wiedzę i umiejętności przyrodnicze.

« powrót Drukuj

Czytaj również: